Celest trio Formula M


Trojí síla pro všechny obilniny. Jedná se o komplexní trojsložkové fungicidní mořidlo ve formě stabilní suspenze, určené na ochranu osiva pšenice, ječmene, rýže, tritikale a ovsa s vysokým stupněm účinnosti proti důležitým chorobám obilnin přenosných osivem a půdou. Poskytuje osivu a klíčícím rostlinám obilnin velmi kvalitní a spolehlivou ochranu zrna i mladých rostlin.

Formula M představuje moderní technologii pro nejvyšší kvalitu moření.

  • zlepšuje přilnavost mořidla k zrnu
  • minimalizuje odpadávání zaschlého mořidla z osiva
  • zabezpečuje rovnoměrnou a dokonalou pokryvnost osiva
  • zlepšení sypkosti namořeného osiva
  • lze použít menší množství vody
  • výrazné snížení prašnosti při procesu moření a manipulaci s namořeným osivem

Mechanismus působení

Celest® Trio Formula M je fungicidní mořidlo obsahující tři účinné látky:Fludioxonil, Difenoconazole a Tebuconazole. Tyto látky se vzájemně ideálně doplňují v účinku proti jednotlivým patogenům. Účinné látky byly vybrány a zkombinovány tak, aby byly vysoko tolerantní ke klíčícím obilninám. Působí proti velkému spektru hospodářsky významným druhům hub.

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Částečně je přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Svým účinkem a charakteristikou je příbuzný přírodním antimykotickým látkám, které produkují půdní bakterie rodu Pseudomonas ssp.. Tato antimykotika jsou laboratorně připravená a upravená tak, aby byl zabezpečený jejich dlouhodobý reziduální účinek a další důležité vlastnosti potřebné k formulaci komerčních přípravků. Fludioxonil svým účinkem eliminuje hospodářsky významné druhy hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazole je systematicky působící triazolový fungicid se širokým spektrem účinnosti. Je přijímaná semeny a následně translokovaná do klíčících a vcházejících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Má jedinečný účinek na mazlavou sněť zakrslou (Tilletia controversa).

Tebuconazole je širokospektrální, systémově působící triazolový fungicid. Inhibuje klíčení spor a blokuje růst mycelia houbových patogenů. Tebuconazole je přijímán klíčícími rostlinami, v nich je translokován akropetálně. Účinná látka proniká do zrn s vodou v průběhu jejich pučení. Proto účinkuje proti chorobám, které jsou nejen na povrchu zrna, ale zasahuje i proti původci chorob žijících ve vnitřku zrna.

Vyšší účinnost proti stávajícímu řešení

Ochranná lhůta - AT - dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

CELEST TRIO FORMULA M účinkuje proti fusariózám (Fusariumspp.), které způsobují hynutí klíčních a vzcházejících rostlin. Pokud je přípravek aplikován na osivo ozimých obilnin, tlumí výskyt fusarióz, které se spolupodílejí na chorobách pat stébel v jarním období po přezimování (Fusarium graminearum, F.culmorum, F. avenaceum).