VIBRANCE GOLD

Vibrance Gold - Vítěz soutěže Agrow Award 2011 v Londýně

Revoluce v podzemí - jediné mořidlo registrované proti kořenomorce, prašné sněti pšeničné a sněti zakrslé.

Jedná se o komplexní třísložkové fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu určené  k ochraně osiva všech druhů obilnin (pšenice, ječmene, žita, triticale a ovsa), proti širokému spektru houbových chorob přenosných osivem a půdou. Mořidlo nové generace s technologií                            Rooting power - o 40 % více kořenové hmoty.

 • Bezkonkurenční dlouhodobost účinku
 • Nejvyšší úroveň ochrany výnosového potenciálu
 • Dokonalý přístup k antirezistentní strategii - 3 různé mechanismy účinku

Špičková formulace přípravku "Formula M" - pro nejvyšší kvalitu moření

 • zlepšuje přilnavost mořidla k zrnu
 • minimalizuje odpadávání zaschlého mořidla z osiva
 • zabezpečuje rovnoměrnou a dokonalou pokryvnost osiva
 • zlepšení sypkosti namořeného osiva
 • lze použít menší množství vody
 • výrazné snížení prašnosti při procesu moření a manipulaci s namořeným osivem

Mechanismus působení

Vibrance™ Gold je nové širokospektrální fungicidní mořidlo obsahující zcela novou účinnou látkou sedaxane v kombinaci s osvědčenými účinnými látkami fludioxonil a difenoconazole. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z třid Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Cochliobolus, Fusarium, Septoria, Tilletia,Ustilago, Typhula, Urocystys, Helmintosporium, Rhizoctonia).

Unikátní učinná látka Sedaxane, vyvinuta speciálně a výhradně pro moření (ochranu osiv obilnin proti houbovým chorobám přenosných osivem a půdou). V mitochondriích houbových patogenů působí jako inhibitor enzymu sukcinát-dehydrogenázy (SDHI), důležitého komponentu pro tvorbu buněčné energie. Zablokováním činnosti enzymu sukcinát-dehydrogenázy dochází k destrukci buňky, která není energeticky zásobována. Sedaxan se v rostlině šíří transpiračním vodním proudem v xylému.

Sedaxene je širokospektrální, systemická účinná látka vyznačující se ideální půdní mobilitou - vytváří tzv. ochrannou zónu, která zůstává neustále v kontaktu s kořenovou zónou mladé rostliny. Dle různých půdních a srážkových podmínek se mohou tyto charakteristiky výrazně lišit, čemuž se sedaxane dokáže přizpůsobit a zůstává vždy v oblasti kořenové zóny.

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrálníkontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Částečně je přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Svojí charakteristikou a účinkem je příbuzný přírodním antimykotickým látkám, které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas ssp.. Tato antimykotika jsou laboratorně připravená a upravená tak, aby byl zabezpečený jejich dlouhodobý reziduální účinek a další důležité vlastnosti potřebné k formulaci komerčních přípravků.

Fludioxonil působí jako kontaktní fungicid, který inhibuje enzym protein kinázu. To spustí sled reakcí, jejichž výsledkem je narušení osmotické rovnováhy buňky. Důsledkem toho dojde k narušení růstu konidií a mycelií choroboplodných hub. Eliminuje hospodářsky významné druhy hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazole je systematicky působící triazolový fungicid se širokým spektrem účinnosti. Je přijímaná semeny a následně translokovaná do klíčících a vcházejících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Má jedinečný účinek na mazlavou sněť zakrslou (Tilletia controversa).

Nová Rooting Power technologie

Účinná látka sedaxane, vyvinuta nejen pro ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje proti houbovým patogenům, ale také za účelem doručení maximálního příznivého účinku na růst a vývoj kořenového systému. Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresu), a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu.

 • Silné a zdravé kořeny - základ pro dosažení vysokého výnosu
 • Dřívější "nastartování" rostliny - příznivý vliv na fyziologické procesy v rostlině
 • Odolnost stresovým situacím díky mohutnému kořenovému systému
 • Vyšší jistota přezimování
 • Lepší vitalita rostlin
 • Maximalizace genetického potenciálu