VIBRANCE GOLD

Mořidlo registrované proti kořenomorce, prašné sněti pšeničné a sněti zakrslé, je vítězem soutěže Agrow Award 2011 v Londýně.

Vibrance Gold je komplexní třísložkové fungicidní mořidlo ve formě kapalného suspenzního koncentrátu.  Na základě třech různých mechanismů účinku, zajistí dokonalý přístup k antirezistentní stategii. Mořidlo určené k ochraně osiva všech druhů obilnin, proti širokému spektru houbových chorob přenosných osivem a půdou.

Jedná se o mořidlo s technologií Rooting power, která zajistí až o 40 % více kořenové hmoty. Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresu), a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu.

  • Dřívější "nastartování" rostliny - příznivý vliv na fyziologické procesy v rostlině
  • Odolnost stresovým situacím díky mohutnému kořenovému systému
  • Vyšší jistota přezimování
  • Lepší vitalita rostlin
  • Maximalizace genetického potenciálu

Mořidlo obsahuje špičkovou formulaci přípravku "Formula M" - pro nejvyšší kvalitu moření.

  • zlepšuje přilnavost mořidla k zrnu
  • minimalizuje odpadávání zaschlého mořidla z osiva
  • zabezpečuje rovnoměrnou a dokonalou pokryvnost osiva
  • zlepšení sypkosti namořeného osiva
  • výrazné snížení prašnosti při procesu moření a manipulaci s namořeným osivem

Mechanismus působení:

Vibrance Gold je širokospektrální fungicidní mořidlo obsahující účinnou látku sedaxane v kombinaci              s osvědčenými účinnými látkami fludioxonil a difenoconazole. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z třid Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Cochliobolus, Fusarium, Septoria, Tilletia,Ustilago, Typhula, Urocystys, Helmintosporium, Rhizoctonia).

Účinná látka Sedaxane je širokospektrální, systemická látka vyznačující se ideální půdní mobilitou - vytváří tzv. ochrannou zónu, která zůstává neustále v kontaktu s kořenovou zónou mladé rostliny, tímto je zajištěn maximální příznivý účinek na růst a vývoj kořenového systému.

Sedaxane působí v mitochondriích houbových patogenů jako inhibitor enzymu sukcinát-dehydrogenázy (SDHI), důležitého komponentu pro tvorbu buněčné energie. Zablokováním činnosti enzymu sukcinát-dehydrogenázy dochází k destrukci buňky, která není energeticky zásobována. Sedaxan se v rostlině šíří transpiračním vodním proudem v xylému.

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrální kontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Částečně je přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Svojí charakteristikou a účinkem je příbuzný přírodním antimykotickým látkám, které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas ssp.. Tato antimykotika jsou laboratorně připravená a upravená tak, aby byl zabezpečený jejich dlouhodobý reziduální účinek a další důležité vlastnosti potřebné k formulaci komerčních přípravků.

Fludioxonil působí jako kontaktní fungicid, který inhibuje enzym protein kinázu. Výsledkem inhibice je narušení osmotické rovnováhy buňky. Následně dochází k narušení růstu konidií a mycelií choroboplodných hub. Eliminuje hospodářsky významné druhy hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Třetí účinnou látkou je Difenoconazole - systematicky působící triazolový fungicid se širokým spektrem účinnosti a jedinečným účinkem na mazlavou sněť zakrslou (Tilletia controversa). Difenaconazole je přijímán semeny a následně translokován do klíčících a vcházejících rostlin. Účinkuje proti hospodářsky významným druhům hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (např. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus).