Superstar pro moření ječmenů

Vibrance Star je nové, třísložkové, fungicidní mořidlo, které chrání osivo proti širokému spektru hospodářsky významných chorobám obilnin způsobených houbovými patogeny.

 • Specialista na prašnou sněť ječnou
 • Vynikající proti kořenomorce
 • Rooting Power technologie - masivní kořenová hmota Registrace do všech obilnin
 • Unikátní Formula M - špičková kvalita moření

Špičková formulace přípravku "Formula M" - pro nejvyšší kvalitu moření

 • zlepšuje přilnavost mořidla k zrnu
 • minimalizuje odpadávání zaschlého mořidla z osiva
 • zabezpečuje rovnoměrnou a dokonalou pokryvnost osiva
 • zlepšení sypkosti namořeného osiva
 • lze použít menší množství vody
 • výrazné snížení prašnosti při procesu moření a manipulaci s namořeným osivem

Mechanismus působení

Nová učinná látka Sedaxane, vyvinuta speciálně a výhradně pro moření (ochranu osiv obilnin proti houbovým chorobám přenosných osivem a půdou). V mitochondriích houbových patogenů působí jako inhibitor enzymu sukcinát-dehydrogenázy (SDHI), důležitého komponentu pro tvorbu buněčné energie. Zablokováním činnosti enzymu sukcinát-dehydrogenázy dochází k destrukci buňky, která není energeticky zásobována. Sedaxan se v rostlině šíří transpiračním vodním proudem v xylému.

Účinná látka sedaxane je širokospektrální, systemická účinná látka vyznačující se ideální půdní        mobilitou - vytváří tzv. ochrannou zónu, která zůstává neustále v kontaktu s kořenovou zónou mladé rostliny. Dle různých půdních a srážkových podmínek se mohou tyto charakteristiky výrazně lišit,        čemuž se sedaxane dokáže přizpůsobit a zůstává vždy v oblasti kořenové zóny.

Fludioxonil ze skupiny fenylpyrrolů je širokospektrálníkontaktní fungicid s reziduálním účinkem. Částečně je přijímán semeny a omezeně translokován do klíčících rostlin. Svojí charakteristikou a účinkem je příbuzný přírodním antimykotickým látkám, které produkují některé půdní bakterie rodu Pseudomonas ssp..            Tato antimykotika jsou laboratorně připravená a upravená tak, aby byl zabezpečený jejich dlouhodobý reziduální účinek a další důležité vlastnosti potřebné k formulaci komerčních přípravků.

Fludioxonil působí jako kontaktní fungicid, který inhibuje enzym protein kinázu. To spustí sled reakcí, jejichž výsledkem je narušení osmotické rovnováhy buňky. Důsledkem toho dojde k narušení růstu konidií a mycelií choroboplodných hub. Eliminuje hospodářsky významné druhy hub z tříd Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Triticonazole, který patří do skupiny SBI/DMI fungicidů, funguje proti širokému spektru půdních patogenů, převážně na houby rodu Ustilago spp.

Kombinace těchto účinných látek zaručuje kvalitní ochranu osiva proti hospodářsky významným chorobám jako je Monographella nivalis, Septoria nodorum, Tilletia caries, Ustilago spp., Rhizoctonia spp., Pyrenophora graminea, Urocystis occulta nebo například Fusarium spp.

Nová Rooting Power technologie

Účinná látka sedaxane, vyvinuta nejen pro ochranu kořenů a mladých rostlin v kritickém období jejich vývoje proti houbovým patogenům, ale také za účelem doručení maximálního příznivého účinku na růst a vývoj kořenového systému. Díky mohutnému kořenovému systému může rostlina plně využít svůj genetický potenciál již od samého počátku vegetace, dokáže lépe odolávat biotickým i abiotickým škodlivým činitelům (stresu), a vytvořit tak robustní základ pro dosažení vysokého výnosu.

 • Silné a zdravé kořeny - základ pro dosažení vysokého výnosu
 • Dřívější "nastartování" rostliny - příznivý vliv na fyziologické procesy v rostlině
 • Odolnost stresovým situacím díky mohutnému kořenovému systému
 • Vyšší jistota přezimování
 • Lepší vitalita rostlin
 • Maximalizace genetického potenciálu